Personaggi:

    

Chang Kai-shek

Voci

Tutti i personaggi